TLV lớp 2: Tả ngắn về bốn mùa

Chúc các em học tốt!