Nghề giáo tôi yêu - Cô giáo Phạm Thị Lương- Trường Tiểu học Phú Xuân - TP. Thái Bình

Nghề giáo tôi yêu - Cô giáo: Phạm Thị Lương- Trường Tiểu học Phú Xuân - TP. Thái Bình