Màn hát múa của thày và trò trường tiểu học Phú Xuân chào đón năm học mới