Buổi tập thể chất

Ngoài bài tập đồng diễn học sinh khối 4 và khối 5 các em còn có bài tập nhảy với điệu cha cha cha.

Sau những giờ  học các em còn được chơi các trò chơi dân gian như: Múa sạp, kéo co, mèo đuổi chuột .......và còn được tìm hiểu những điệu nhảy cha cha cha