Bài tuyên truyền kỷ niêm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh - Trường Tiểu học Phú Xuân TP. Thái Bình

''Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên''

Bài tuyên truyền kỷ niêm 91 năm ngày thành lập đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh - Trường Tiểu học Phú Xuân TP. Thái Bình