BÀI DỰ THI HỘI THI NÓI TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN CHỦ ĐỀ " CHÚNG EM CHUNG TAY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19"

BÀI DỰ THI CỦA EM: HOÀNG HẢI YẾN HỌC SINH LỚP 5A4 - TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ XUÂN TP. THÁI BÌNH

Những việc cần làm khi đến trường để phòng, chống dịch covid 19